Cmentarzyk nad rzeką Białą Ładą w Soli

Na niewielkim wzniesieniu nad rzeką Białą Ładą, we wsi Sól, niedaleko za kościołem, znajduje się nieco zapomniany, półtorawiekowy cmentarz prawosławny, założony prawdopodobnie około 1872 r.

Pozostałości po nagrobkach

Dzisiaj jest to miejsce niezwykle urokliwie, położone nad meandrującą poniżej rzeką Białą Ładą, z okazałym drzewostanem i ciekawym widokiem na sąsiednie wsie i pola.

Sam cmentarz zinwentaryzowała Danuta Kawałko w swej książce z 1994 r. pt. „Cmentarze województwa zamojskiego”. Odnalazła ona tam w owym czasie m.in. nagrobek z inskrypcją z 1873 r. oraz fragmenty około 10 nagrobków sprzed 1945 r. z inskrypcjami po rusku. Wiele nagrobków da się tam odnaleźć jeszcze dzisiaj, a sam teren cmentarza w ostatnim czasie został uporządkowany.

Cerkiew grekokatolicka w Soli istniała już w 1620 r. W 1872 wybudowano nową świątynię. W 1875 r. cerkiew unicką przemianowano na prawosławną, a po odzyskaniu niepodległości utworzono w Soli parafię rzymskokatolicką.

Nekropolia ta jest miejscem, które warto odwiedzić podczas wiosennych wędrówek pieszych i rowerowych, nie tylko ze względu na walory historyczne, ale także piękny krajobraz doliny rzek Białej i Czarnej Łady, który rozciąga się z cmentarnego wzniesienia.

 

Opr. Dominik Róg