Chlebna

Chlebna to kolejny nie istniejący już, przysiółek leśny, który niegdyś znajdował się w okolicy Rap Dylańskich.

GOK_0147

Bardzo dobrze widocznych śladów po tej osadzie należy poszukiwać na wschód od Rap Dylańskich, mniej więcej w połowie drogi do Hedwiżyna.

Po raz pierwszy tę samotną zagrodę odnajdujemy na mapach z II połowy XIX w. Jeszcze przed II wojną światową na mapie widzimy jedną chałupę nad strumykiem, a według relacji mieszkańców w czasie wojny były tam dwa budynki.

Tak jak większość leśnych przysiółków, tak i Chlebna była wykorzystywana przez partyzantów, o czym w relacji Aleksandry Czok poniżej:

W lesie na Chlebnej na wschód od Rap stało wtedy dwa budynki. Tam swoje miejsce kontaktowe mieli partyzanci – tam się schodzili, rozmawiali i wymieniali informacje. Tam też chodzili moi bracia, Paweł i Michał (Zabrali nam dzieciństwo - wspomnienia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi. Oprac. Dominik Róg, s. 123)

Dzisiaj, jadąc drogą z Rap Dylańskich do Hedwiżyna, ciężko jest nie zauważyć wyraźnych śladów po zaginionej osadzie po lewej stronie drogi, w miejscu gdzie strumień zakręca. Wraz z kolegą Markiem kiedy byliśmy tam jesienią 2019 r. niemal od razu odnaleźliśmy nierówności terenu, drzewa, prawdopodobnie posadzone przez mieszkańców, pozostałości kamiennej podmurówki, starą, zarośniętą studnię oraz roślinność, typową dla miejsc, w których dawniej mieszkali ludzie. Płynący niedaleko strumień oraz zarys dawnych pól nadaje temu miejscu jeszcze więcej niesamowitego klimatu.

 

Opr. Dominik Róg