Aktualności

Spotkanie z Historią w Nadrzeczu

W dniu 11 grudnia 2019 r. w remizo-świetlicy w Nadrzeczu na Spotkaniu z Historią przypomniano o męczeństwie i o walce mieszkańców podbiłgorajskich wsi w czasie II wojny światowej. Spotkanie zostało zrealizowane dzięki środkom z budżetu Gminy Biłgoraj z otwartego konkursu ofert, a realizatorem projektu jest OSP w Brodziakach, GOK w Biłgoraju oraz GRH Wir z Biłgoraja.

więcej

Etapy prac budowlanych rozbudowy remizo - świetlicy w Nadrzeczu

Realizacja projektu  Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” obejmuje szereg zadań, z których najważniejszym są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

Prezentujemy postępy w pracach budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

  • Styczeń 2018 r – przystąpiono do prac rozbiórkowych budynku remizo-świetlicy w Nadrzeczu.
  • Marzec 2018 r. – wykonywanie faw fundamentowych oraz ścian fundamentowych
  • Kwiecień 2018 r.- wykonywanie ścian zewnętrznych
  • Maj 2018 r.- wykonywanie konstrukcji dachu
  • Sierpień  2018 r.- wykonywanie pokrycia dachu
  • Wrzesień  2018 r.- wykonywanie ocieplenia ścian zewnętrznych
  • Listopad  2018 r.- wykonywanie elewacji zewnętrznej
więcej

Jest już wykonawca rozbudowy remizo-świetlicy w Nadrzeczu

W wyniku przeprowadzenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” została podpisana umowa w dniu 4.12.2017 r z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych BUDREX M. Smarkala i Wspólnicy S.J.; Gorajec Zagroble 4B; 22-463 Radecznica;

więcej

Umowa o dofinansowanie podpisana

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego  działanie 7.1 Dziedzictwo kulturalne i naturalne  - projekty lokalne projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” Gmina Biłgoraj w dniu 27.07.2017 r. podpisała umowę o dofinasowanie nr RPLU.07.01.00-06-0074/16-00 r.

Całkowita wartość projektu 1 353 446,09 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 169 522,66 PLN

Dofinasowanie: 994 094,26 PLN

więcej

Wydarzenia

Multimedia

Widowisko Historyczne "Historia Wira" w Brodziakach

Trasy turystyczne

Szlakiem Młynów wodnych
Długość: 21 km
Wzniesienie: 300 m
Poziom trudności: 4
Dziedzictwo kulturowe

Gmina Biłgoraj to miejsce, gdzie nowoczesność przeplata z tradycją i bogatą kulturą ludową.

dowiedz się więcej
Dziedzictwo przyrodnicze

Phasellus aliquam finibus tortor, eu molestie leo tincidunt et. Mauris vel nulla purus. Nam nibh dui, vulputate vitae justo nec, blandit ultricies ante. Donec pulvinar mollis consectetur. Sed sagittis magna non scelerisque faucibus. Proin a pulvinar neque. Pellentesque maximus, mi vel tincidunt congue, ipsum lectus congue odio, tempus bibendum quam metus et mauris.

dowiedz się więcej