Rudka pod Solą

Przy zachodnim skraju starej wsi Soli, prawdopodobnie na początku XVIII w. powstała i wyodrębniła się mniejsza, kilkunastozagrodowa osada o nazwie Rudka, która istniała przez około 100 lat.

Rudka

Chociaż pierwsze wzmianki źródłowe o Rudce pojawiają się w latach 20-tych XVIII w., to warto cofnąć się o wiek wstecz, kiedy w okolicy Soli  rudnik Wojciech Duracz założył rudę-kuźnicę, w której wytapiano żelazo. W połowie XVII w. przy tej przemysłowej osadzie powstała wieś Ruda (dzisiaj Ruda Solska i Ruda-Zagrody – o nich więcej już wkrótce). Opisywana tutaj osada Rudka, położona niedaleko, być może została założona później przez osadników z Rudy, o czym świadczą powtarzające się nazwiska.

Księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej odkrywają przed nami więcej informacji o mieszkających tam ludziach. W Rudce mieszkały początkowo m.in. rodziny Potockich, Lewkowiczów, Grudniów, Pułapów, Chodarów, Głazów, Mazurków, Zwolaków, Wróblów, Buczków, Rzeźników itd.  Zapewne na ubogich, piaszczystych gruntach żyło się ciężko. Dlatego też niektórzy przenosili się do głębokich borów Puszczy Solskiej, gdzie szukali lepszego życia. Karczowali lasy i zakładali osady leśne w okolicach Brodziaków, Korczowa, Smólska i Majdanu. Tak powstała osada Maciochów obok Smólska, gdzie przeniósł się stamtąd w 1751 r. Jakub Maciocha.

Wydaje się, że świt osady przypadł na II połowę XVIII w., gdy mieszkało tam ponad dwudziestu gospodarzy – w większości budziarzy, czyli osadników leśnych, na terenie Ordynacji Zamojskiej mających inne powinnościach niż chłopi na roli (rejestr z 1777 r. wymienia 25 budziarzy z Rudki, patrz niżej). Na przełomie XVIII i XIX w. osada się zmniejszyła, a mapa z lat 1801-1804 obrazuje w niej tylko kilka zagród.

Wieś widoczna jest jeszcze na mapach z I połowy XIX w., a jej ostateczny koniec być może dała regulacja gruntów w Ordynacji Zamojskiej. Dzisiaj w okolicy dawnych zabudowań znajduje się stadion sportowy, a poniższe nazwiska spotykane są w wielu miejscach na całej Biłgorajszczyźnie.

 

Budziarze we wsi Rudce nad Solą wymienieni w spisie z 1777 r.

 1. Matys Kowal

 2. Piotr Nizio

 3. Wawrzek Sowa

 4. Maciek Latoś

 5. Jędrzej Grabias

 6. Adam Mazurek

 7. Grzech Mazurek

 8. Antek Kobielarz

 9. Franek Sęk

 10. Wawrzek Sowa

 11. Szczepan Lelonek

 12. Józef Kurzyna

 13. Wojtek Lelonek

 14. Łukasz Kołodziej

 15. Antek Kurzyna

 16. Maciek Kijek

 17. Kazimierz Tworek

 18. Maciek Łuszczyk

 19. Błażek Głaz

 20. Antek Głaz

 21. Jędrzej Szur

 22. Szymek Brzeżański

 23. Michał Róg

 24. Michał Lelonek

 25. Wojtek Młynarz

 

Opracowano na podstawie:

[Księga suplik i rezolucji], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn.. 1676

[Inwentarz Dąbrowicy z 1639 r.], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn.. 8

[Inwentarz klucza Solskiego spisany w 1800 roku], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, 2591

Księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej z XVIII w.

 

Opr. Dominik Róg