Badania terenowe w Puszczy Solskiej

Na zaproszenie GOKu w Biłgoraju do Puszczy Solskiej w dniach 24-26 czerwca 2022 r. przyjechała grupa naukowców z Warszawy oraz Białowieży, którzy przeprowadzili wstępne badania terenowe nad historią środowiskową oraz dziedzictwem kulturowym lasów wokół Biłgoraja.

30
czerwca
_DSC0577

Badania te były kolejnym etapem po konferencji „Andrzejkowe Spotkanie z Historią”, która miała miejsce 27 listopada 2021 r. 

Po Puszczy Solskiej naukowców oprowadził Dominik Róg z Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. Głównym punktem badań były zaginione osady leśne, gdzie zamieszkiwali budziarze, których wiele znajdowało się w lasach na terenie obecnej Gminy Biłgoraj. Grupa badawcza przeprowadziła badania wstępne m.in. w lesie Krasne, gdzie istniały osady Wilkosa, Fusiarza oraz Luchowskich, w lesie Ratajówki (osady Ratajów, Kobla) a także w lasach pod Smólskiem i w okolicy Wielkiego Bagna.

Wstępne wyniki badań dają pozytywne wyniki, które zachęcają do prowadzenia w Puszczy Solskiej interdyscyplinarnych badań nad historią środowiskową i dziedzictwem kulturowym tych terenów.

W badaniach brali udział: dr hab. Michał Słowiński oraz dr. Tomasz Związek z Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie a także dr inż. Ewa Zin, dr hab. Marcin Klisz oraz Kamil Pilch z Instytutu Badawczego Leśnictwa.