O początkach Dąbrowicy z uczniami

W dniu  20 stycznia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy odbyło się "Spotkanie z Historią", realizowane w ramach projektu "Jesteśmy Młodzi - o obywatelskość nam chodzi" przez uczniów z SP w Dąbrowicy we współpracy z Fundacją "Bliżej Pasji". Jednym z elementów spotkania była prezentacja multumedialna o początkach Dąbrowicy, przygotowana i zaprezentowana online przez Dominika Roga z Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. 

3
lutego
271252412_1730892720439114_4446478270841573932_n

Dąbrowica jest jedną z najstarszych miejscowości na Biłgorajszczyźnie, została założona przez ród Gorajskich w II połowie XVI w. Prezentacja pn. "Przyczynek do dziejów Dąbrowicy", została przygotowana na podstawie źródeł archiwalnych (kartograficznych i pisanych) m.in. z Archiwym Państwowego w Lublinie. Uczestnicy wydarzenia mogli m.in. zobaczyć najstarsze spisy mieszkańców Dąbrowicy (np. z 1615 r.), ich dobytku, powinności wobec władz Ordynacji Zamojskiej, a także pozarolniczych zajęć. Zebrani dowiedzieli się także jak wyglądała Dąbrowica i okolice na dawnych mapach (najstarsze z końca XVIII w.), gdzie znajdowały się karczmy i stare drogi itd.