Rajd "Bandziorską drogą"

Śladami zapomnianej drogi partyzanckiej ruszyli w niedzielę 21 czerwca członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja, druhowie z OSP w Brodziakach oraz pasjonaci historii.

22
czerwca
IMG_20200621_130616

Pieszy rajd prowadził trasą „bandziorskiej drogi”, która w czasach II wojny światowej była bardzo uczęszczanym szlakiem partyzanckim, łączącym lasy józefowskie z Biłgorajem i okolicami i według źródeł z epoki prowadziła z Biłgoraja, przez Edwardów i Brodziaki, koło Margoli, obok Trzepietniaka i dalej w lasy józefowskie.

Rajdowicze wyruszyli z osiedla Różnowka-Stawy, maszerowali przez miejsce gdzie dawniej istniała wieś i gajówka Kociołki (która również była partyzancką ostoją), minęli wsie Edwardów i Brodziaki, weszli na stary trakt z Aleksandrowa do Biłgoraja, idący przez las Łodyżki, a przy starym (z 1903) drewnianym krzyżu wkroczyli na Szlak Walk Partyzanckich, którym podążali do miejsca, gdzie szlak skręca na północ. Rajdowicze szli dalej na wschód, po czym, w okolicach Trzepietniaka skręcili do Ziemianki „Wira”, gdzie była meta rajdu.

Więcej o „bandziorskiej drodze” można przeczytać tutaj:

http://www.dziedzictwogminybilgoraj.pl/bandziorska-droga/

 

fot. Dominik Róg, Piotr Brodziak