Wieczorek z historią Nadrzecza

Zarys dziejów urokliwej wsi Nadrzecze oraz najbliższej okolicy został przedstawiony podczas „Wieczorku z historią Nadrzecza”, który odbył się 6 marca 2020 r w remizo-świetlicy w Nadrzeczu. Inicjatorem spotkania, w którym udział wzięli mieszkańcy oraz pasjonaci historii, był Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

9
marca
GOK_0135~1

Zarys dziejów urokliwej wsi Nadrzecze oraz najbliższej okolicy został przedstawiony podczas „Wieczorku z historią Nadrzecza”, który odbył się 6 marca 2020 r w remizo-świetlicy w Nadrzeczu. Inicjatorem spotkania, w którym udział wzięli mieszkańcy oraz pasjonaci historii, był Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

Podczas spotkania w formie prezentacji, projekcji dokumentów, map, starych zdjęć oraz wspomnień zarysowano dzieje Nadrzecza od początku istnienia miejscowości (koniec XVIII w.) do czasów II wojny światowej. Na zakończenie wieczorka historycznego dokonano projekcji filmu „Historia Wira”.

Każda miejscowość ma swoją piękną i ważną dla jej mieszkańców wielką historię. W 1760 r. pojawia się wzmianka o „łące zwanej Nadrzecze”, która znajdowała się nad rzeką Białą Ładą i była uprawiana przez mieszkańców Gromady. Pod koniec XVIII w. w tamtym miejscu znajdowało się już kilka gospodarstw. Wieś rozwinęła się w XIX w., licząc kilkadziesiąt domów.