Widowisko Historyczne "Historia Wira" w Brodziakach

GOK_0533

Film z widowiska można obejrzeć pod poniższym odnośnikiem: