Mieszkańcy dawnej Gminy Sól w wojsku rosyjskim podczas I wojny światowej

Artykuł został wcześniej opublikowany w tomie XIII rocznika Nad Tanwią i Ładą - Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej.

11
kwietnia
Jan Brzozowski z Rudy Solskiej, służył w wojsku rosyjskim, trafił do niewoli (zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Brzozowskich)

W zbiorach Archiwum Państwowego w Kraśniku da się odnaleźć ciekawe materiały, dotyczące weteranów i inwalidów wojennych z czasów I wojny światowej na terenie dawnej Gminy Sól. Dokumenty znajdują się w zespole Akta Gminy Sól w sygnaturach 522 (z roku 1920) oraz 544 (z lat 1922-1923). Interesująca nas teczka nosi tytuł: „Akta Urzędu Gminnego w Soli o inwalidach, weteranach, emerytach tudzież osobach pobierających zasiłki” z 1920 r. W teczce odnajdziemy zaświadczenia o prawach do zasiłków, wykaz inwalidów I wojny światowej, interesujące arkusze rejestracyjne inwalidów cywilnych, kwestionariusze osobowe dotyczące zmarłych lub zaginionych wojskowych itd., a przede wszystkim cenny wykaz żołnierzy z terenu ówczesnej Gminy Sól, którzy służyli w wojsku rosyjskim w czasie Wielkiej Wojny.

Spis ten powstał na mocy okólnika przekazanego do Gminy Sól ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, który nakazywał urzędom gmin przygotowanie wykazu rodzin, które miały otrzymywać zasiłki za służbę ich członków w armii rosyjskiej. Razem z okólnikiem załączona była szczegółowa instrukcja odnośnie zebrania potrzebnych danych.

Wykaz wymienia 202 osób z następujących miejscowości (kolejność wg źródła): Ruda Solska, Brodziaki, Łazory, Majdan Nowy, Rogale, Rogóźnia, Ciosmy, Wola Dereźniańska, Bidaczów Stary, Majdan Stary, Ruda Zagrody, Okrągłe, Banachy, Margole, Dereźnia Solska, Dereźnia Majdańska, Dereźnia Zagrody, Korczów, Sól II, Bidaczów Nowy, Smólsko, Sól I. Przy 39 nazwiskach widnieje dopisek „nie powrócił” lub „zmarł”. W wykazie są także informacje o miejscu służby. W większości przypadków, przy nazwiskach tych, którzy powrócili widnieje również data ich powrotu do domu.

Ten nieco zapomniany epizod z historii lokalnej i rodzinnej przewija się nadal w relacjach świadków historii choćby w Rudzie Solskiej, Brodziakach, Dereźni czy Majdanie. Te przekazy ustne skupiają się głównie na niewoli austriackiej lub niemieckiej, w której nasi przodkowie często się trafiali z wojska rosyjskiego. Nieliczne opowieści dają więc informacje o braku ubrań, zimnie, biedzie i głodzie – przeżyciach zwykłych żołnierzy podczas I wojny światowej. Poniższy spis może być istotnym dopełnieniem przekazów rodzinnych o swoich przodkach, a nawet iskrą do rozpoczęcia nowych poszukiwań genealogicznych.


Uwagi do wykazu

Powyższy fragment wykazu nie jest pełny – obejmuje miejscowości z terenu obecnej Gminy Biłgoraj – Ruda Solska, Ruda Zagrody, Bidaczów Nowy i Bidaczów Stary. W powyższym wykazie ze względu na objętość zrezygnowano ze spisania kilku kolumn, które występują w oryginalnym dokumencie, czyli m.in. kolumny z członkami rodzin weteranów oraz z kwotami pobranych zasiłków. Informacje o członkach rodziny weterana, wraz z powiązaniami rodzinnymi, są niezwykle cenne dla genealogów, mogą też służyć do identyfikacji osób w przypadku powtarzających się imion i nazwisk. Zarówno nazwiska, miejscowości, miejsce służby i dodatkowe informacje spisano zgodnie z oryginalną pisownią.

Autor pragnie złożyć wyrazy wdzięczności dla kolegi Jakuba Zabłotniego za udostępnienie fotografii dokumentów oraz pomoc w ich opracowaniu.

Wykaz osób, które miały uzasadnienie do otrzymywania zasiłków z tytułu powołania ich żywiciela do służby wojskowej rosyjskiej z powodu ostatniej wojny światowej [I wojny światowej – D.R.]

 

GMINA SÓL

 

POWIAT BIŁGORAJ

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Imię i nazwisko osoby powołanej do służby w wojsku rosyjskim

Miejscowość

Gdzie służył/przez kogo powołany

Czy powrócił?

 

Franciszek Chodara

Ruda Solska

Zamojski wojskowy naczelnik

Nie powrócił

 

Tomasz Przytuła

Ruda Solska

[niecz.] w 34 drużynie

Powrócił 30.XII.1919

 

Jan Broda

Ruda Solska

Wojskowy nacz. Zamojski [dalej niecz.; całość przekreślona]

1.XII.1918

 

Andrzej Dzióra

Ruda Solska

Wojskowy Zamojski naczelnik

Powrócił 21.XII.1919

 

Jan Brzozowski

Ruda Solska

Wojskowy Naczelnik Zamojski

 

 

Michał Grabias

Ruda Solska

66 Butyrski pułk piech., 6 rota

Nie powrócił

 

Jan Grabias

Ruda Solska

35 Pułk Piechoty

Powrócił 6.I.1918

 
 
 

Wojciech Garbaty

Ruda Solska

 

 

 

Marcin Dziduch

Ruda Solska

12 pułk grenadierów, 11 rota

Powrócił inwalidą list. 1918 r.

 

Franciszek Róg

Brodziaki

1 [niecz.] Ciężki dywizjon artylerii

Powrócił 6.I.1919

 

Maciej Maciocha

Brodziaki

298 pułk Mieczysławski piechoty

Powrócił 18.XII.1918

 

Jan Brodziak

Brodziaki

25 rota fortecznej artylerii w Modlinie

Powrócił 10.12.1918

 

Franciszek Róg

Brodziaki

Wojsk. Naczelnika Zamojskiego

Nie powrócił

 

Jerzy Siwko

Łazory

Zamojski naczelnik wojskowy

 

 

Franciszek Bzdyra

Łazory

300 Pułk Piechoty

 

 

Paweł Gumiela

Łazory

 

 

 

Andrzej Cudziło

Łazory

162 pułk piechoty

 

 

Piotr Wołoszyn

Łazory

28 sapiorny batalion

 

 

Adam Paszko

Łazory

75 artyleryjska brygada

Nie powrócił

 

Franciszek Cieślak

Łazory

18 robotnicza drużyna

Powrócił 1918 r.

 

Michał Babij

Łazory

18 drużyna robotnicza

 

 

Maciej Kusz

Łazory

18 robotnicza drużyna piechoty

Powrócił w sierpniu 1918 r.

 

Tomasz Chodara

Łazory

75 brygada artyleryjska

Powrócił 11.VI. 1918

 

Jerzy Gumiela

Łazory

 

 

 

Piotr Czernik

Łazory

66 Butyrski pułk

 

 

Mikołaj Pawłowski

Łazory

14 ]niecz.] dywizjon artylerii

Nie powrócił

 

Piotr Ciosmak

Łazory

 

 

 

Sebastian Kiszka

Łazory

Zamojski Wojskowy naczelnik

 

 

Michał Serafin

Łazory

300 pułk piechoty

Powrócił w paźdź. 1918

 

Jerzy Pierścionek

Łazory

18 robocza drużyna

Powrócił

 

Andrzej Paluch

Łazory

18 robotnicza drużyna

Powrócił w grudniu 1918 r.

 

Mikołaj Paszko

Łazory

14 dywizjon w armii

 

 

Józef Rymarz

Łazory

300 pułk piechoty

Powrócił w sierpniu 1918

 

Grzegorz Kulanica

Łazory

123 Kozłowski Pułk Piechoty

Powrócił 19.I.1918

 

Jan Maciocha

Majdan Nowy

Wojskowy nacz. Zamojski; 9 Sapiorny Pułk Piechoty

Powrócił 25.XII.1919

 

Szczepan Korzeń

Majdan Nowy

Wojenny nacz. Zamojski; 167 Ostrowski Pułk Piechoty

 

 

Szczepan Margól

Majdan Nowy

Wojsk. Naczelnik Zamojski

Nie powrócił

 

Józef Zań

Majdan Nowy

7 sapiorny batalion

 

 

Grzegorz Lipianin

Majdan Nowy

Wojs. Nacz. Zamojski

 

 

Józef Dzióra

Majdan Nowy

12 pułk ułanów kawalerii

Powrócił grud. 1918

 

Michał Markowicz

Majdan Nowy

4 bateria 18 artyleryjskiej brygady

Powr. 4 grudnia 1918

 

Jan Koszarny

Majdan Nowy

1 Newski pułk piechoty

Powrócił w listopadzie

 

Mikołaj Kręt

Majdan Nowy

Wojsk. Nacz. Zamojski

Powrócił luty 1919

 

Michał Żerebiec

Majdan Nowy

Wojsk. Nacz. Zamojski

Nie powrócił

 

Jan Oczko

Majdan Nowy

Przeobrażeński Lejb. Gwardyjski pułk.

Nie powrócił

 

Michał Łogin

Majdan Nowy

Woj. Kongr. Naczelnika Zamojskiego

 

 

Adam Rymarz

Majdan Nowy

20 kaukaski strzelecki pułk

Powrócił 1.VIII.1918

 

Kazimierz Wójcik

Majdan Nowy

Zamojski naczelnik wojskowy

Nie powrócił

 

Wawrzyniec Blicharz

Majdan Nowy

Połtawski Pułk

 

 

Marcin Adamek

Rogale

299 pułk piech. Dębliński

Powrócił w styczniu 1919

 

Michał Skubis

Rogale

9 sapiorny pułk piechoty

Powrócił 14 marca 1919

 

Antoni Niemiec

Rogale

Służył w 12 martany art. Dywizjon

Powrócił 20.XII.1918

 

Wojciech Pintal

Rogale

Wojsk. Nacz. Zamojski

 

 

Wawrzyniec Kmieć

Rogale

Wojen. Zamojski Naczelnik

Nie powrócił

 

Antoni Soja

Rogóźnia

1 pograniczna brygada

Powrócił w 1919

 

Michał Sarzyński

Rogóźnia

Zamojski wojskowy naczelnik

Nie powrócił

 

Michał Sarzyński

Rogóźnia

1 pułk strzelców rosyjskich

 

 

Franciszek Szpyt

Rogóźnia

W artylerii

 

 

Józef Gromadzki

Rogóźnia

Wojsk. Naczelnik Zamojski

Wrócił 12.XII.1917

 

Maciej Brzezowski

Rogóźnia

 

Powrócił w lipcu 1917

 

Mikołaj Korabczuk

Rogóźnia

Wojskowy Nacz. Zamojski

Nie powrócił

 

Franciszek Farjan

Rogóźnia

Zamojska oddzielna brygada

Powrócił w list. 1918

 

Michał Strzałka

Ciosmy

Wojsk. Naczel. Zamojskiego

Powrócił 1.XII.1918

 

Jan Ciosmak

Ciosmy

66 Pułk Piechoty

 

 

Jan Tutka

Ciosmy

69 Różański Pułk Piechoty

Powrócił w lipcu 1918

 

Marcin Kiełb

Ciosmy

277 Karelski pułk piech.

Powrócił w lipcu 1918

 

Józef Prucnel

Ciosmy

Wojsk. Nacz. Zamojski

Powrócił w list. 1917

 

Józef Rajner

Ciosmy

18 pułk piechoty

Nie powrócił

 

Wawrzyniec Martycki

Ciosmy

 

 

 

Wojciech Ciosmak

Ciosmy

66 pułk piechoty

 

 

Józef Małek

Ciosmy

Wojsk. Nacz. Zamojski

Powrócił w list. 1917

 

Jan Małek

Ciosmy

Wojsk. Nacz. Zamojski

Powrócił w sier. 1918

 

Zygmunt Matyczyński

Ciosmy

3 pułk piechoty

Powrócił w grudniu 1918

 

Antoni Pałubski

Wola Dereźniańska

Zamojski naczelnik wojskowy, [niecz.]

 

 

Tomasz Grabias

Wola Dereźniańska

40 p. Kołowajski pułk Artylerii

Powrócił w styczniu 1919

 

Franciszek Kmieć

Wola Dereźniańska

Wojskowy Naczelnik Zamojski

Powrócił w kwietniu 1918

 

Franciszek Buczek

Wola Dereźniańska

Nacz. Wojskowy Zamojskiego

Powrócił 14.II 1918

 

Józef Raduj

Wola Dereźniańska

Wojen. Nacz. Zamojski

Nie powrócił

 

Jan Buczek

Wola Dereźniańska

8 pułku Grenadierów piechoty

Nie powrócił

 

Jan Koszarny

Wola Dereźniańska

Wojskowy Naczelnik Zamojski

 

 

Józef Cap

Bidaczów Stary

Wojskow. Naczelnik Zamojski

Nie powrócił

 

Walenty Welc

Bidaczów Stary

14 robocza drużyna

Powrócił w 1918

 

Wojciech Lewkowicz

Bidaczów Stary

37 polowy dywizjon artylerii

Powrócił w sierpniu 1918

 

Józef Maziarczyk

Bidaczów Stary

Wojsk. Nacz. Zamojski

 

 

Michał Welc

Bidaczów Stary

300 Pułk piech. Izasławski

Powrócił w sierpniu 1918

 

Tomasz Dziduch

Bidaczów Stary

Mińskie wojenne okręgowe prowiantowe

Powrócił 13 lipiec 1918

 

Wawrzyniec Kita

Majdan Stary

Wojen. naczelnik Zamojski

Powrócił w lutym 1919

 

Maciej Kukiełka

Majdan Stary

Wojenny Naczelnik Zamojski

Powrócił 15.XI.1918

 

Józef Raduj

Majdan Stary

Zamojski wojenny naczelnik

Powrócił 8.IX.1918

 

Jan Dziduch        

Majdan Stary

35 pp. Stuleckim w 4 komp.

Powrócił 12.I.1919

 

Mikołaj Zań

Majdan Stary

Wojskowy naczelnik Zamojski

Powrócił w sierpniu 1919

 

Michał Burz

Majdan Stary

Zamojski wojskowy naczelnik

Powrócił 1.III.1919

 

Jan [niecz.]

Majdan Stary

16 Butyrski pułk piechoty

Powrócił w styczniu 1917

 

Stanisław Paluch

Majdan Stary

181 piechotny Ostaszewski pułk

Powrócił w maju 1918

 

Mikołaj Zań

Majdan Stary

66 Butyrski pułk piechoty

zmarł

 

Michał [niecz.]

Majdan Stary

56 Sybirski strzelecki pułk

Powrócił 18.VIII.1918

 

Jan Wojtyło

Majdan Stary

Wojenny Naczelnik Zamojski

Nie powrócił

 

Wojciech Kapka

Majdan Stary

Saperski batalion

Powrócił 18 maja 1918

 

Antoni Paluch

Majdan Stary

Zamojski wojenny naczelnik

Powrócił 1 lipca 1918

 

Jan Kowal

Ruda Zagrody

Wojenny Naczelnik Zamojski

Nie powrócił

 

Antoni Młynarz

Ruda Zagrody

Wojenny naczelnik Zamojski

Powrócił w grudniu 1918

 

Józef Lelonek

Ruda Zagrody

Wojskowy naczelnik Zamojski

Nie powrócił

 

Wojciech Harasim

Okrągłe

Naczelnik wojsk. Zamojski

Nie powrócił

 

Andrzej Różański

Okrągłe

6 brygada Ciężkiej Artylerii

Powrócił w grudniu 1918

 

Franciszek Grabias

Okrągłe

1 p. [niecz.] podczas ros. Wojny w 7 gujarskim pułku ros.

Powrócił 5.XII.1919

 

Franciszek Dzido

Okrągłe

13 robotniczy batalion

Powrócił 27.XII.1918

 

Józef Blicharz

Okrągłe

Wojskowy Naczelnik Zamojski

Powrócił X.1918

 

Stanisław Sarzyński

Okrągłe

Wojsk. Nacz. Zamojski

Powrócił w grudniu 1918

 

Jan Mazurek

Okrągłe

19 [niecz.] transport. Wojen. Ros.

Powrócił 2 marca 1919

 

Jankil Brandt

Banachy

Wojskowy nacz. Zamojski

Powrócił w lutym 1918 r.

 

Wojciech Wróbel

Banachy

Zamojski wojsk. Naczel.

Powrócił we wrześniu 1915

 

Marcin Banach

Banachy

Wojskowy naczelnik Zamojski

 

 

Jan Swacha

Margole

Wojskowy naczelnik Zamojski

Nie powrócił

 

Józef Swacha

Margole

Smoleński pułk piechoty

Powrócił we wrześniu 1916

 

Andrzej Wilkos

Dereźnia Solska

Kulomska komandoria przez wojsk. Nacz. Zamojskiego

Powrócił w maju 1918

 

Józef Różański

Dereźnia Solska

Wojskowy naczelnik zam

Nie wrócił

 

Franciszek Różański

Dereźnia Solska

Wojskowy naczelnik Zamojski

Powrócił w 1919

 

Adam Raduj

Dereźnia Solska

Pograniczna straż w Bakuskiej brygadzie

Powrócił 10.XII.1918

 

Józef Nizio

Dereźnia Solska

Zam. Wojskowy naczelnik

Powrócił w marcu 1915

 

Andrzej Kozioł

Dereźnia Solska

Wojskowy naczel. Zamojski

Powrócił w styczniu 1918

 

Antoni Różański

Dereźnia Solska

Wojskowy naczelnik zamojski

Powrócił w grudniu 1918

 

Stanisław Piętak

Dereźnia Solska

Wojsk. Naczel. Zamojski

Powrócił w grudniu 1918

 

Franciszek Nizio

Dereźnia Majdańska

Wojskowy nacz. Zamojski; telegrafowy

Powrócił listopad 1918

 

Jan Różański

Dereźnia Majdańska

256 pułk piechoty

Powrócił w grudniu 1918

 

Jan Okoń

Dereźnia Majdańska

12 artyler. Brygada w rosyjsk.

Powrócił 4 [niecz.] 1918

 

Wawrzyniec Ćwikła

Dereźnia Majdańska

7 husarski pułk kawalerii rosyjskiej

Powrócił w marcu 1919

 

Walenty Szabat

Dereźnia Zagrody

 

 

 

Józef Lelonek

Dereźnia Zagrody

 

 

 

Jan Rak

Dereźnia Zagrody

Wojskowy naczelnik zamojski

Zmarł

 

Jan Woyda

Dereźnia Zagrody

66 pułk piechoty Butyrski

Powrócił w grudniu 1918

 

Andrzej Małek

Dereźnia Zagrody

39 Tomski Pułk Piechoty

Powrócił 10.XI.1919

 

Stanisław Lelonek

Dereźnia Zagrody

16 Butyrski pułk piechoty

Nie powrócił

 

Józef Łeński

Dereźnia Zagrody

3 artyleryjska brygada; 1 bateria rosyjska

Nie powrócił

 

Józef Ulidowski

Dereźnia Zagrody

16 Butyrski pułk piechoty

Powrócił w listopadzie 1918

 

Józef Łuszczek

Korczów

Zamojski wojsk. Naczelnik

Nie powrócił

 

Józef Sarzyński

Korczów

Naczel. Wojsk. Zamojski

Nie powrócił

 

Antoni Skwarek

Korczów

14 drużyna piesza robocza

Powrócił w grudniu 1918

 

Franciszek Skubis

Korczów

Zamojski wojskowy naczelnik

Powrócił w grudniu 1918

 

Józef Mazurek

Korczów

Wojskowy naczelnik Zamojski

Powrócił w marcu 1919

 

Józef Okoń

Korczów

Wojskowy naczelnik Zamojski; 1 pułk [niecz.]

Powrócił 19 listopada 1918

 

Jan Paluch

Korczów

Zamojski wojskowy naczelnik

Powrócił w grudniu 1918

 

Michał Paluch

Korczów

Zamojski wojskowy naczelnik

Powrócił w grudniu 1918

 

Stanisław Łokaj

Korczów

Wojskowy naczelnik Zamojski

Powrócił w lutym 1919

 

Wojciech Róg

Korczów

Zamojski wojen. Naczelnik

Nie powrócił

 

Andrzej Okoń

Korczów

22 strzelcowy pułk piechoty

Powrócił w 1920

 

Jan Łaszczek

Korczów

Wojen. Nacz. Zamojski

Nie powrócił

 

Andrzej Rapa

Korczów

Wojsk. Nacz. Zamojski

Powrócił we wrześniu 1919

 

Antoni Grabias

Sól II

66 Butryjski pułk

Powrócił w lipcu 1918

 

Jan Kowal

Sól II

25 sapiorna rota oddzielna

Powrócił w sierpniu 1918

 

Józef Łokaj

Sól II

25 sapiorna oddzielna rota

Powrócił 5 lipca 1918

 

Piotr Małek

Sól II

W artyleryjskiej brygadzie

Nie powrócił

 

Antoni Pułapa

Sól II

66 Butyrski pułk piechoty

Powrócił w grudniu 1918

 

Andrzej Wolanin

Sól II

I Newski pułk piechoty

Powrócił 10.I.1918

 

Adam Brzezowski

Sól II

Karski Pułk piechoty

Powrócił w styczniu 1919

 

Jan Dziduch

Sól II

3 dywizjon wywiadowczy

Powrócił 16.7.1918

 

Franciszek Wilkos

Sól II

103 Piotrozawodsky pułk piechoty

Powrócił w grudniu

 

Franciszek Jauda

Sól II

Wojsk. Naczel. Zamojski

Nie powrócił

 

Jan Grabjas

Sól II

Wojskowy naczel. Zam.

Powrócił 4.VI.1918

 

Józef Żerebiec

Smólsko

Wojen. Naczelnik Zamojski

Powrócił 10.I.1918

 

Szczepan Solak

Smólsko

Wojskowy nacz. Zamojski

Powrócił w lipcu 1917

 

Antoni Górniak

Smólsko

Wojsk. Nacz. Zamojski

 

 

Franciszek Nizio

Smólsko

75 [niecz.] Brygada artyler.

Nie powrócił

 

Piotr Kozak

Smólsko

9 sapiorny pułk piechoty

Powrócił 89 grudnia 1918

 

Piotr Komada

Smólsko

15 art. Brygada

Powrócił 1918

 

Józef Potocki

Smólsko

Wojsk. Nacz. Zamojski

 

 

Róg Michał

Smólsko

9 Sapiorny pułk.

Powrócił w grudniu 1919

 

Józef Farjan

Roguźnia

Wojskowy naczelnik Zamojski

Nie powrócił

 

Michał Babij

Roguźnia

Wojskowy nacz. Zamojski

Powrócił w kwietniu 1918

 

Jan Tworek

Bidaczów Nowy

Wojsk. Nacz. Zamojski

Nie powrócił

 

Maciej Blacha

Bidaczów Nowy

Wojsk. Nacz. Zamojski

Powrócił w grudniu 1918

 

Bazyli Psiuk

Smólsko

Wojsk. Nacz. Zamojski

 

 

Józef Solak

Smólsko

Wojen. naczelnik

 

 

Michał Rapa

Sól I

18 [niecz.] zapasowej piechoty

Powrócił w grudniu 1919

 

Franciszek Nizio

Sól I

Wojenny nacz. Wojskowy

Nie powrócił

 

Walenty Gliwa

Sól I

18 drużyna robocza

Powrócił w marcu 1920

 

Andrzej Różański

Sól I

13 oddział armii rosyjskiej

Powrócił w marcu 1917

 

Wawrzyniec Kaczór

Sól I

18 drużyna robocza

Powrócił w sierpniu 1919

 

Józef Lisiecki

Sól I

18 sapiorna rota

Powrócił IV 1918

 

Franciszek Niemiec

Sól I

Wojsk. Nacz. Zamojski

Nie powrócił

 

Józef Różański

Sól I

22 oddzielna rota

Powrócił w sierp. 1918

 

Wawrzyniec Różański

Sól I

 

 

 

Paweł Bukryj

Sól I

299 Dębliński pułk

Powrócił w maju 1918

 

Michał Dzióra

Sól I

Wojen. Nacz. Wojskowy Zamojski

Nie powrócił

 

Józef Paluch

Sól I

75 [niecz.] art. brygady

Powrócił w grudniu 1918

 

Jan Wilkos

Sól I

1 oddzielny ciężki dywizjon art. Ciężkiej

Powrócił w lipcy 1918

 

Jan Dziduch

Sól I

Wojen. Naczelnik. Zamojski

 

 

Jan Grabias

Sól I

66 pułk Butyrski

Powrócił 8 grudniu 1918

 

Franciszek Pułapa

Sól I

66 pułk Butyrski piechoty

Powrócił 10.III.1918

 

Antoni Paluch

Sól I

19 pułk. Oddzielna sapiorna rota

Powrócił w czerwcu 1918

 

Jan Rapa

Sól I

 

 

 

Stanisław Michalewski

Sól I

Wojen. Nacz. Zamojski

Powrócił we wrześniu 1918

 

Piotr Ruent [?]

Sól I

 

 

 

Jan Pułapa

Sól I

15 sapiorny batalion

Nie powrócił

 

Józef Choma

Sól I

Wojn. Nacz. Wojsk. Zamojski; 57 brygada art.

 

 

Jan Paluch

Sól I

32 inżynierna robocza dywizja

 

 

Antoni Pałubski

Sól I

1 rota sapiornej drużyny

Powrócił 5 maj 1917

 

Jan Grabias

Sól I

Wojsk. Nacz. Zamojski

 

 

Józef Cielica

Sól I

1 brygada artylerii

Powrócił 14.VIII.1919

 

Stanisław Cieślak

Sól I

Moskiewski Pułk Piechoty

 

 

Wawrzyniec Raduj

Sól I

Wojskowy Zamojski

 

 

 

Sól, dnia 3 sierpnia 1920 r.

 

 

 

 


Opr. Dominik Róg