Jest już wykonawca rozbudowy remizo-świetlicy w Nadrzeczu

W wyniku przeprowadzenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” została podpisana umowa w dniu 4.12.2017 r z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych BUDREX M. Smarkala i Wspólnicy S.J.; Gorajec Zagroble 4B; 22-463 Radecznica;

30
listopada