Ciosmańskie opowieści

Ciosmy to urokliwa, środleśna wieś, położona nad rzeczką Kurzynką. O początkach osadnictwa w tej okolicy mogli dowiedzieć się mieszkańcy wsi oraz regionaliści podczas spotkania w remizie w Ciosmach w dniu 7 listopada 2021 r.

10
listopada
20211107_152012

Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie "Dąb" w Ciosmach projektu "Bądźmy solidarni!" dofinansowanego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Udział wzięło prawie 60 mieszkańców Ciosmów.

Podczas spotkania prezentację multimedialną pt. „Ciosmańskie opowieści” przedstawił Dominik Róg z GOKu w Biłgoraju. Pokazał on pierwsze wzmianki źródłowe o osiadłości ludzi w Ciosmach, dotyczące m.in. smolarni, młyna, karczmy i leśniczówki, a także rozproszonego osadnictwa tzw. budziarzy, czyli osadników leśnych mieszkających na terenach borów od poł. XVIII w. Zebrani mogli się także dowiedzieć gdzie znajdowały się dawne osiedliska, jak przebiegała główna droga przez Ciosmy z Bidaczowa do Bukowej i Biłgoraja, gdzie znajdował się młyn i stawisko oraz jak doszło do regulacji gruntów i likwidacji osad leśnych. Goście mogli również zobaczyć jak wyglądały te okolice na starych mapach i planach, a także w jakich dokumentach archiwalnych należy poszukiwać informacji o przeszłości naszych okolic.

 

Prezentację można pobrać tutaj w zakładce MULTIMEDIA na stronie www.dziedzictwogminybilgoraj.pl