Etapy prac budowlanych rozbudowy remizo - świetlicy w Nadrzeczu

Realizacja projektu  Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” obejmuje szereg zadań, z których najważniejszym są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

Prezentujemy postępy w pracach budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

  • Styczeń 2018 r – przystąpiono do prac rozbiórkowych budynku remizo-świetlicy w Nadrzeczu.
  • Marzec 2018 r. – wykonywanie faw fundamentowych oraz ścian fundamentowych
  • Kwiecień 2018 r.- wykonywanie ścian zewnętrznych
  • Maj 2018 r.- wykonywanie konstrukcji dachu
  • Sierpień  2018 r.- wykonywanie pokrycia dachu
  • Wrzesień  2018 r.- wykonywanie ocieplenia ścian zewnętrznych
  • Listopad  2018 r.- wykonywanie elewacji zewnętrznej
14
grudnia